พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง – Wiang, Thailand

World » Thailand » Phayao » Wiang

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง Photo taken in Wiang by jarays1. Uploaded on June 2, 2010.
Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners.